Изберете ниво:

Правила

  1. Целта на играта е да подредите числата във възходящ ред. За да го направите трябва да използвате празното квадратче. Натиснете числото, на мястото на което искате да поствите празното квадратче. Останалите числа ще се преместят към мястото кото е било празно. Можете да прескачате квадратчета, само акоса на същия ред или колона.
  2. Можете да изберете ниво(между 3-то и 10-то).
  3. Натиснете "Старт" за да разбъркате числата и започнете играта.