Правила: Натиснете две картинки. Ако животните на тях са еднакви, те ще останат отворени, а в противен случай ще се върнат в изходно положение. Целта на играта е да отворите всички картинки.