Правила: Играете срещу компютъра, който е с черните пулове. Шашките могат да се движат по едно поле диагонално напред. Движението назад не е позволено. Ако шашката стигне до срещуположния край на дъската (последния ред), тя се превръща в "цар", който добавя и заден ход към своите способности. Ако шашка стои до противникова фигура (посока напред) и полето след нея е празно, то играчът е длъжен да вземе противниковата фигура, като я прескочи и я премахне от дъската. Ако след прескачането е възможно да се прескочи още една противникова фигура, то играчът е длъжен да вземе и нея, т.е. могат да се вземат няколко фигури с един ход. Целта на играта е да се вземат всички противникови фигури.