Судоку е японска игра с цифри. Тя представлява област от 3 х 3 полета, всяко от които се състои от 3х 3 клетки. В клетките трябва да се разположат цифрите от 1 до 9, като в нито едно поле, както и в нито един ред или стълб в областта цифрите не трябва да се повтарят.