Posts Tagged ‘възможности’

Участвайте в Национален конкурс „Млади таланти” на МОН

Тази година деветнадесети Национален конкурс „Млади таланти” за иновативни проекти в областта на науката ще се проведе в периода 25-27 април 2017 г., а крайният срок за подаване на проекти е до 10 април 2017 г.
 
Класиралите се на първите три места участници в националния конкурс ще получат правото да представят България на Европейския конкурс за млади учени (EUCYS), което е част от инициативите на Европейската общност за насърчаване на научното творчество сред младото поколение. Европейското състезание ще се проведе през месец септември 2017 г. в гр. Талин, Естония.
 
Три проекта ще получат право на участие в Световното младежко научно изложение EXPO Science Europe 2017 г., което ще се проведе през месец август 2017 г. в гр. Форталеза, Бразилия. Два проекта ще получат поощрителни парични награди.
 
Оранизатор на конурса е Министерството на образованието и науката. Регламентът за участие в националния конкурс предвижда подготовката на научноизследователски и иновативни проекти в категориите:

 • Биология
 • Химия
 • Информатика
 • Инженерни науки
 • Материалознание
 • Математика
 • Медицина
 • Физика
 • Социални и хуманитарни науки
 • Екология

За повече информация и кандидатстване постете сайта на МОН.

Създай собствена благотворителна кампания

Създай собсвена благотворителна кампанияВсеки ученик от 5-12 клас ще има възможността да се изяви като „Млад благотворител“, като разработи собствен благотворителен проект сам или в група и опише как би го реализирал. Петте най – вдъхновяващи  поекта ще бъдат представени пред тричленно жури, чрез видоклип. Те ще изберат  големия победител в конкурса, който ще получи 2000лв. за проекта си. Освен това, учениците ще трябва да наберат още минимум 200лв., чрез дарителска кампания. Проекти се изпращат до края на октомври 2016г. на office@blagotvoritel.org . Големият победител в конкурса ще бъде обявен на 05.12.2016г.

 

За допълнителна информация посетете www.blagotvoritel.org

 

Кандидатствайте за стипендия до 30-ти септември

Всеки знае, че водата пробива камъка с постоянство. Вече 12 години подред, организация „Благотворител“, дава шанс, за стипендии по програма „Постигам по-висок успех“, на ученици и студенти с:

 • Нарушено зрение
 • Лишени от родителски грижи
 • Живеещи в приемни семейства

Учениците между 8-12 клас могат да се борят за общо 10 стипендии между 200-320лв. Те се отпускат за успех над 5:00 и над 5:50.
 

За първокурсници се предлагат 3 в размер на 400лв. А студенти 2-4 курс, показали успех над 4:50, могат да получат 6 стипендии в размер на 560лв. всяка.
 
Всеки желаещ  може да се включи до 30.09.2016г.
 
За повече информация и как да кандидатствате, вижте тук.
 

Възможност за стипендия за студенти от IT специалности

До 17 октомври 2016 студенти от IT специалности, следващи в български университет, могат да кандидатсват за стипендиантската програма Study iT First. Програмата се организира от САП ЛАБС България и фондация Работилница за граждански инициативи.

Стипендиантите ще получават безвъзмездна стипендия в продължение на една учебна година, както и менторство от специалист в областта. Те ще получат практически знания и възможност за стаж в САП ЛАБС България. При отлични резултати стипендията може да бъде удалжена до две академични години.

Повече за това как да кандидатствате можете да научите тук.

 

Възможност за стипендия за студенти и ученици

stipendiqДо тридесети септември студенти и ученици могат да кандидатстват за стипендия  по програма „Постигам по-висок успех“.

Могат да кандидатстват ученици и студенти от цялата страна отговарящи на следните критерии:

 • Ученици между осми и дванадесети клас лишени от родителски грижи, живеещи в приемни семейства или с нарушено зрение. Минималният академичен успех, който кандидатът трябва да е постигнал 5.00.
 • студенти от първи курс, лишени от родителски грижи или живеещи в приемни семейства.
 • студенти от втори до четвърти курс, лишени от родителски грижи и в приемни семейства в страната. Минималният успех от предходният семестър трябва да е над 4.50.

Стипендиантската програма се осъществява за дванадесети път от фондация Благотворител.

Повече информация за процеса на кандидатстване и необходимите документи можете да намерите тук.